Privacybeleid

Privacyverklaring

Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens

VaSiss’tants is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring laat VaSiss’tants je weten welke gegevens zij verwerkt en/of verzamelt en waarom.

VaSiss’tants

e-mail: vasisstants@gmail.com
va-‘ssistants.com
KvK-nummer: 81294638

Persoonsgegevens die VaSiss’tants verwerkt

VaSiss’tants verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan VaSiss’tants verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die VaSiss’tants verwerkt:
• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je verstrekt in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over uw activiteiten op mijn website
• Bankrekeningnummer t.b.v. betalingen

De manier waarop VaSiss’tants gegevens verzameld

VaSiss’tants verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier, aanvraag via mail voor haar diensten of tijdens een (telefonische) afspraak of contact via social media.
VaSiss’tants verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met VaSiss’tants hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Doeleinden van gegevensverwerking

VaSiss’tants verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen.
De bezoeker of gebruiker van de website te kunnen contacteren voor optimale dienstverlening.
De gebruiker heeft middels het verzenden van het contactformulier actief toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

• Het opstellen van een overeenkomst van opdracht;
• Het uitvoeren van de door jou gevraagde diensten;
• Het beantwoorden van vragen of verzoeken;
• Het verzenden van mailings (zoals nieuwsbrieven, waarvoor je je altijd kan afmelden);
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting
• Voor het afhandelen van een betaling
• Om de website te verbeteren

Beveiliging van gegevens

VaSiss’tants draagt er zorg voor dat je persoonsgegevens optimaal beveiligd zijn. Daarnaast zal ze je gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit houdt in ieder geval in dat je persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar worden bewaard, tenzij omstandigheden zich voordoen die het rechtvaardigen de gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

VaSiss’tants zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Rechten betrokkenen

De volgende rechten heb je ten aanzien van je persoonsgegevens:
• Je hebt recht op inzage, correctie, overdraagbaarheid en of verwijdering van uw persoonsgegevens;
• Je hebt het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VaSiss’tants.

Wijzigingen

VaSiss’tants behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in privacyverklaring.
Lees daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Overig

Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd.
Desondanks kan VaSiss’tants geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens.
Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kun je contact opnemen via bovengenoemde contactgegevens.

Scroll naar boven